Driestroomhuis

Muziek

Veiligheid, Erkenning, Geborgenheid

Een Driestroomhuis staat voor kwaliteit. meer...

Kwaliteit

Info volgt

Kindercoaching

Veilig is een veel omvattend woord wat onder andere een gezonde gezinssituatie inhoudt waar vertrouwen, respect, compassie, openheid

en integriteit is. Het woord “haven", staat allereerst voor een plek van

komen en gaan. De kinderen/jongeren komen, maar er is ook een dag waarop ze deze “haven" weer zullen verlaten.

Ook dan blijft De Veilige Haven een plek waar ze welkom zijn.

- Wendy Oward- 

Info volgt